Waarom is voorspelbaarheid bij autisme zo belangrijk?

Home » Autisme Kennisbank » Hoe ga je om met een kind met autisme? » Waarom is voorspelbaarheid bij autisme zo belangrijk?

WAAROM IS VOORSPELBAARHEID BIJ AUTISME ZO BELANGRIJK?

Ervaringen met voorspelbaarheid bij autisme

Corona… weer een lockdown. Geen school. Een andere dagindeling en structuur. Alles is weer anders. Waar veel kinderen blij zijn met een “Verlenging van de schoolvakantie” is dat voor mijn 16 jarige dochter een domper. Niet omdat zij zo graag naar school gaat, want het is en blijft school. Maar erger dan school is geen school. Want school biedt structuur en geeft duidelijkheid.

En helemaal haar huidige school. Speciaal voortgezet onderwijs. Waar ze in het 4e jaar is begonnen na 3 jaar regulier onderwijs. Waar ze het zo moeilijk had omdat het wel leuk was met vriendinnen maar zo druk in de klas, vaak wijzigende lesroosters en onderwijzend personeel die ervan uit gaan dat de kinderen mee kunnen komen in het ritme. En dat lukt niet meer.

Dat bleek vooral op de nieuwe school waar er heel veel structuur en duidelijkheid werd geboden. De lesroosters zijn vastgesteld, uitval word goed opgevangen. Kleinere klassen en op het bord wordt aangegeven hoe de les zal verlopen. En korte lijntjes tussen mentor en ouder.

Het nut daarvan bewees zich gisteren wel weer. De mentor belde dat mijn dochter haar huiswerk niet had gemaakt. En hij kent haar voorgeschiedenis, en ze had niet voor niets huiswerkbegeleiding tot aan de kerstvakantie, Dus dit viel op. Hij voerde online een gesprek met haar waarin ze aangaf dat ze geen motivatie kon vinden om haar huiswerk te doen. Vandaar dat hij mij belde. Het verraste me omdat ze niets tegen mij had gezegd. Dit is mijn eerste en “makkelijke” kind. Ik vertrouw haar en als ze niet aangeeft dat ze hulp nodig heeft dan ga ik ervan uit dat het goed is. Zo werkt dat tussen ons. Dacht ik…. Maar na een open gesprek bleek dat ze toch die hulp nodig heeft.

We hebben afgesproken dat ze deze en volgende week het nog thuis probeert. Online lessen volgen op haar kamer, en huiswerk maken in de huiskamer. Waar ik haar toezicht kan zijn en af en toe kan vragen hoe het gaat. Daarnaast heb ik een dag routine opgesteld en alarmen ingeschakeld op mijn telefoon. Zodat de dag weer vorm krijgt. Ik zal daarbij ook wat meer begeleiding bieden wanneer de kinderen vergeten de snacks tussendoor mee te nemen. Zo hoeven ze niet van de les weg te lopen. We leren veel in deze uitdagende tijd, maar het maakt mij weer eens erg duidelijk hoe belangrijk de structuur en routine is voor een kind met autisme. – Charlot

Blogs over voorspelbaarheid bij autisme

Links over voorspelbaarheid bij autisme

Hieronder volgen een aantal handige links (bronnen) naar externe websites over voorspelbaarheid bij autisme:

 

 

KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR DE AUTISME KENNISBANK

Marleen GondelachWaarom is voorspelbaarheid bij autisme zo belangrijk?